คะแนนสะสม และ สถานะสมาชิก

คะแนนของคุณ

0

สถานะของคุณ

VIP 0

VIP 1
10,000
VIP 2
100,000
VIP 3
1,000,000
VIP 4
10,000,000

คะแนนของคุณ

0

สถานะของคุณ

YEEKEE VIP 0

VIP 1
10,000
VIP 2
100,000
VIP 3
1,000,000
VIP 4
10,000,000

 รายละเอียด

 สิทธิ์ที่จะได้รับ สำหรับ VIP

สถานนะ เมื่อแทงทุกหวยที่ไม่ใช่จับยี่กี่ ครบ เกณฑ์คะแนน รับสิทธิ์

 สิทธิ์ที่จะได้รับ สำหรับ YEEKEE VIP

สถานนะ เมื่อแทงทุกหวยของจับยี่กี่ ครบ เกณฑ์คะแนน รับสิทธิ์