รายละเอียด

 สิทธิ์ที่จะได้รับ สำหรับ VIP

สถานนะ เมื่อแทงทุกหวยที่ไม่ใช่จับยี่กี่ ครบ เกณฑ์คะแนน สถานะ การจัดการ

 สิทธิ์ที่จะได้รับ สำหรับ YEEKEE VIP

สถานนะ เมื่อแทงทุกหวยของจับยี่กี่ ครบ เกณฑ์คะแนน สถานะ การจัดการ