มอนิเตอร์การซื้อเลขของลูกค้า ที่มีการเปิดแทง อัพเดททุกๆ 10 วินาที